Forgot Password?

Burial by Extol

ENDTIME PRODUCTIONS SWEDEN 1999

Solid State / Tooth & Nail release: TND1126-SS16
Solid State UPC: 647077112627
Solid State SPCN: 7-4740-8034-6

*Solid State only distributed the record in the U.S. They did not produce it.

Votes:
95
Views:
11,956
Year:
1998

Likes (4)

F1R3PR00F fishingd anonymoustunes Eirene Records

Comments (0)

Innbydelse (4:58)

Jeg kan aldri ta del i livet
Sorte ormer har bundet meg
Sjansen til å bryte ned
De sorger som tynger meg
Vil jeg aldri se, vil jeg aldri finne

Dypets stemme, lever her inne
Og sildrer ut i samvittighetsløse gater
Svarte takter, den eneste glede
Som slipper ut gjennom mine sprukne porter

Sett luken på gløtt
Til ditt innerste kammer
Åpne for meg
La meg fylle hver sprike

Jeg åpner slusen, lar vannet strømme inn
Vann ispedd spirer gror seg fast til min bunn
Tåken skygger for lyset, når skal den lette
Jesu invitasjon
Kan være løsningen til dette

Husk det var ikke jeg
Som stjal det fredfulle, skinnende
Lyset der inne

En fullkommen overgivelse
Lar Herrens hellighet
Fylle mitt indre
Og Den Hellige Ånds kraft fornye
Min sjel, mitt sinn
Til Herren jeg løftes opp

************
English translation:

Invitation

I can never take part in life
Black snakes have tied me
A chance to break free from
The sorrows that weighs me down
Will I never see, will I never find

The voice of the deep, lives here inside
And pours out in careless ways
Black beats, the only joy
Which slips through my broken gates

Open the door slightly
To your innnermost chamber
Open it for me
Let me fill every gap

I open the dam, I let the water stream in
Seeded water grows fast to my grounds
The fog casts a shadow over the light, When will it disappear
Jesus' invitation
Might be the answer to that

Remember that it was not me
Who stole that peacefully shining
Light in there

A complete surrender
Lets the Lord's holiness
Fill my inmost
And the Holy Spirit's power renew
My soul, my mind
To the Lord I'm lifted up
************

Copyright 1998 Extol

#1Into Another Dimension1:28
#2Celestial Completion6:14
#3Burial4:49
#4Renhetens Elv6:21
#5Superior5:08
#6Reflections Of A Broken Soul7:28
#7Justified5:22
#8Embraced3:41
#9Innbydelse4:58
#10Tears Of Bitterness7:27
#11Work Of Art5:19
#12Jesus Kom Til Jorden For Å Dø3:47
has lyrics

Nothing to see here

Nothing to see here

Created by firestream - 2019 - Firestream Music Vault - made of magic and wires