Forgot Password?

Burial by Extol

ENDTIME PRODUCTIONS SWEDEN 1999

Solid State / Tooth & Nail release: TND1126-SS16
Solid State UPC: 647077112627
Solid State SPCN: 7-4740-8034-6

*Solid State only distributed the record in the U.S. They did not produce it.

Votes:
95
Views:
12,802
Year:
1998

Likes (4)

F1R3PR00F fishingd anonymoustunes Eirene Records

Comments (0)

Renhetens Elv (6:21)

Den mektige Fyrste
Vil døpe oss i renhet
Alle onde makter
Må vike for hellighet

Renhetens elv renner gjennom
De helliges liv
For å utruste dem
Mot den mørke hær

De helliges hjem skal merkes
Med offerlammets blod
Herren skal bevare
Sine tjenere fra alt ondt

Herren elsker
Den rene av hjertet
Hans blikk er for rent
Til å se på det onde

De helliges lengsel skal rense
Denne jordens ugudelige sinn
Og forvridde sjeler
For tiden er nær for Kongens gjenkomst
Fortapte er de som da
Ikke har søkt etter fred
I sitt innerste kammer

***********
English translation:

River of Purity

The powerful Prince
Will baptize us in purity
All evil powers
Must yield to holiness

The river of purity flows through
The lives of the holy
To arm them

Against the dark legions

The homes of the holy will be marked
With the blood of the sacrificed lamb
The Lord will protect
His servants from all evil

The Lord loves
The pure of heart
His gaze is too pure
To see the wickedness

The holy desire to purify
The world’s ungodly sins
And twisted souls
The time for the King's return is near
They are lost who by then

Have not sought after peace

In their innermost chambers
***********

Copyright 1998 Extol

#1Into Another Dimension1:28
#2Celestial Completion6:14
#3Burial4:49
#4Renhetens Elv6:21
#5Superior5:08
#6Reflections Of A Broken Soul7:28
#7Justified5:22
#8Embraced3:41
#9Innbydelse4:58
#10Tears Of Bitterness7:27
#11Work Of Art5:19
#12Jesus Kom Til Jorden For Å Dø3:47
has lyrics

Nothing to see here

Nothing to see here

Created by firestream - 2020 - Firestream Music Vault - made of magic and wires